top of page

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (SCEB)

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (SCEB) określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku. Zapotrzebowanie to obejmuje energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia.
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

bottom of page