top of page

Biuro Usług Inżynierskich świadczy usługi w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej wymaganej w procesie budowlanym zarówno przed przystąpieniem do budowy obiektu budowlanego, w trakcie budowy jak i po jej zakończeniu tj. w trakcie użytkowania obiektu. Oferta obejmuje opracowywanie audytów energetycznych i remontowych, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, wykonywanie projektów budowlanych w tym technicznych instalacji w budynku, opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji architektonicznych oraz wizualizacji obiektów budowlanych. Szczegóły dotyczące oferty w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej zawarto w zakładce Świadectwa. 

ŚWIADCZONE USŁUGI

1

ŚWIADECTWA

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (SCEB) określające wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku. 

2

AUDYTY

Audyt efektywności energetycznej zawierający szczegółową analizę zużycia energii oraz stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. 

3

PROJEKTY

Projekty budowlane stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego jak również projekty techniczne wymagane podczas prowadzenia robót budowlanych z udziałem kierownika budowy.

bottom of page